Spaustuvės darbo kokybei didinti – inovatyvūs e-verslo sprendimai

Spaustuvė „Print easy“ siekdama padidinti veiklos efektyvumą ir sustiprinti pozicijas rinkoje, per šešiolika mėnesių, nuo 2011 m. rugpjūčio mėn. iki 2012 m. lapkričio mėn., įgyvendino projektą „Print easy inovatyvūs sprendimai“, projekto nr. VP2-2.1.-ŪM-02-K-02-200, skirtą inovacijoms diegti. Projekto įgyvendinimui buvo skirta 155.000,00 Lt. Pusė projekto sumos, t.y. 77.500,00 Lt, buvo skirta iš Europos Sąjungos (ES) Europos regioninio plėtros fondo (ERPF) lėšų. Įgyvendinus projektą įsisavinta 95,19% skirtos paramos. „Print easy“ spaustuvės gamybos poreikiams sukurta programinė įranga.

Kadangi įmonė „Print easy“ siekia būti modernia ir neatsilikti nuo naujausių tendencijų, buvo užsibrėžta optimizuoti verslo procesus, kurie užtikrintų svarbiausią įmonės darbo tikslą – kokybę. Šiuo metu tai jau užtikrina projekto eigoje įdiegta gamybos procesus jungianti bei optimizuojanti sistema, kuri apima gamybos, personalo, pardavimų bei ryšių su klientais valdymo sritis.

Įvykdžius projektą, padidėjo įmonės galimybės efektyviau, greičiau valdyti įmonės vidaus bei išorinius veiksnius. Nuo šiol įmonė gali paprasčiau priimti ir valdyti užsakymus, kurti projektų sąmatas ir kontroliuoti mokėjimus, kaupti ir sisteminti dokumentus. Galiausiai ilgalaikėje perspektyvoje projekto įgyvendinimas palengvins spaustuvės rinkodarą ir sustiprins pozicionavimą rinkoje.

Verslui keliantis į elektroninę rinką, spaustuvė „Print easy“ taip pat neatsilieka – projekto metu buvo sukurta ir įdiegta e-parduotuvė, kurioje prekiaujama spaustuvės teikiamomis prekėmis. Šis sprendimas padės pritraukti klientus iš virtualios rinkos, taip pat atvers galimybes žengti į užsienio rinkas.

Projekto metu sukurti, įsigyti ir pritaikyti e-sprendiniai ir po projekto įgyvendinimo bus naudojami įmonės veikloje, bus skiriamos lėšos jų priežiūrai ir atnaujinimui, esamų ir naujų darbuotojų apmokymams. Tokiu būdu bus užtikrintas projekto tęstinumas, kuris garantuos tolesnę sėkmingą įmonės veiklą.

„Print easy inovatyvūs sprendimai“, projekto nr. VP2-2.1.-ŪM-02-K-02-20