Visi įrašai, kuriuos paskelbė printeasy

UAB „Print easy“ įrangos atnaujinimas, diegiant technologines ekoinovacijas

UAB „Print easy“ įrangos atnaujinimas, diegiant technologines ekoinovacijas

UAB „Print easy“ 2020 m. gruodžio 19 d. pasirašė projekto „UAB „Print easy“ įrangos atnaujinimas, diegiant technologines ekoinovacijas“, projekto Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0054, finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

UAB „Print easy“ teikia skaitmeninės, plačiaformatės ir ofsetinės spaudos paslaugas. Įmonė nuolat atnaujina įrangą siekdama spausdinimo veikloje švaresnės gamybos inovacijų. Projekto metu numatyta įsigyti naują, ekologišką, inovatyvų, keturių spalvų ofsetinės spaudos įrenginį, kuriuo pakeistų šiuo metu naudojamą 20 metų senumo technologiniu atžvilgiu moraliai senstelėjusią spaudos mašiną. Tai leistų ir ofsetinę spaudą padaryti maksimaliai ekologiška, ir inovatyvia, kiek leidžia šiuolaikinės technologijos. Projekto metu įdiegtos technologijos kokybiškai gerins spausdinamų produktų kokybę, didins darbo našumą, mažins žaliavų suvartojimą bei gamybos atliekas. UAB „Print easy“ pagaminta ofsetinės spaudos produkcija bus kokybiška ir svarbiausia – pagaminama itin greitai ir siekiant minimalios įmanomos taršos aplinkai ir darbuotojams.
UAB Print easy siekis yra taikyti technologines ekoinovacijas gaminant ne tik skaitmeninės, plačiaformatės, bet ir ofsetinės spaudos gaminius, mažinant neigiamą veiklos poveikį aplinkai, siekiant spaudos gaminiams gaminti mažėjančio sunaudojamų žaliavų kiekio, mažėjančio energijos sunaudojimo, mažesnio kiekio kenksmingų žaliavų arba iš vis nenaudoti jokių kenksmingų medžiagų, jei tokia galimybė yra.

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 597 000,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas iki 268 650,00 Eur finansavimas.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2020 12 19 – 2022 03 15.


Spaustuvės darbo kokybei didinti – inovatyvūs e-verslo sprendimai

Spaustuvė „Print easy“ siekdama padidinti veiklos efektyvumą ir sustiprinti pozicijas rinkoje, per šešiolika mėnesių, nuo 2011 m. rugpjūčio mėn. iki 2012 m. lapkričio mėn., įgyvendino projektą „Print easy inovatyvūs sprendimai“, projekto nr. VP2-2.1.-ŪM-02-K-02-200, skirtą inovacijoms diegti. Projekto įgyvendinimui buvo skirta 155.000,00 Lt. Pusė projekto sumos, t.y. 77.500,00 Lt, buvo skirta iš Europos Sąjungos (ES) Europos regioninio plėtros fondo (ERPF) lėšų. Įgyvendinus projektą įsisavinta 95,19% skirtos paramos. „Print easy“ spaustuvės gamybos poreikiams sukurta programinė įranga.

Kadangi įmonė „Print easy“ siekia būti modernia ir neatsilikti nuo naujausių tendencijų, buvo užsibrėžta optimizuoti verslo procesus, kurie užtikrintų svarbiausią įmonės darbo tikslą – kokybę. Šiuo metu tai jau užtikrina projekto eigoje įdiegta gamybos procesus jungianti bei optimizuojanti sistema, kuri apima gamybos, personalo, pardavimų bei ryšių su klientais valdymo sritis.

Įvykdžius projektą, padidėjo įmonės galimybės efektyviau, greičiau valdyti įmonės vidaus bei išorinius veiksnius. Nuo šiol įmonė gali paprasčiau priimti ir valdyti užsakymus, kurti projektų sąmatas ir kontroliuoti mokėjimus, kaupti ir sisteminti dokumentus. Galiausiai ilgalaikėje perspektyvoje projekto įgyvendinimas palengvins spaustuvės rinkodarą ir sustiprins pozicionavimą rinkoje.

Verslui keliantis į elektroninę rinką, spaustuvė „Print easy“ taip pat neatsilieka – projekto metu buvo sukurta ir įdiegta e-parduotuvė, kurioje prekiaujama spaustuvės teikiamomis prekėmis. Šis sprendimas padės pritraukti klientus iš virtualios rinkos, taip pat atvers galimybes žengti į užsienio rinkas.

Projekto metu sukurti, įsigyti ir pritaikyti e-sprendiniai ir po projekto įgyvendinimo bus naudojami įmonės veikloje, bus skiriamos lėšos jų priežiūrai ir atnaujinimui, esamų ir naujų darbuotojų apmokymams. Tokiu būdu bus užtikrintas projekto tęstinumas, kuris garantuos tolesnę sėkmingą įmonės veiklą.

„Print easy inovatyvūs sprendimai“, projekto nr. VP2-2.1.-ŪM-02-K-02-20